tijdlijn | klik op de jaartallen voor een overzicht van werken

| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |

thema's | klik op de titels of plaatjes voor een overzicht van werken

(Witte) kapjes
Toen ik met het schilderen van mezelf de behoefte voelde om steeds dichterbij het gezicht te komen en het ook groter af te beelden, ontstond er een dilemma. Ik wilde wel mezelf schilderen, maar niet als een privé-persoon. Meer als een algemeen geldend iemand waarin de kijker zich kan herkennen. Ik merkte dat het bedekken van het haar de privé-kant van een mens meer doet verhullen en het universele juist meer doet onthullen. Net als de non die haar eigen kleding aflegt en zich hult in een nonnenkleed neemt haar anonimiteit toe en ontstaat er een meer blanco ruimte waarin ze groter wordt dan haar persoonlijke zelf. Door witte kapjes te schilderen realiseer ik me dat de parallel met een non, een religieuze, snel getrokken is. Wat ik mooi vindt aan deze vergelijking is dat het solitaire en toegewijde schilderen in mijn atelier soms verdacht veel lijkt op het leven in een kloostercel.
2000-2001-2002-2003

Interieurs
Aanvankelijk schilderde ik ‘ruimte om mezelf’ heen; later werden het steeds meer en uitgesprokener interieurs. Ruimtes inspireerden mij en soms werd ik erg getroffen door een sfeer van een kamer. Meestal voelde ik me aangetrokken door de leegte van een ruimte, de kaalheid, maar soms ook door de gekte of drukte van een ruimte. Door lange tijd alleen in zo’n ruimte te verblijven tastte ik af wat voor rol ik zelf in die ruimte aan zou nemen.
Door dit proces te fotograferen ontstonden er beelden die materiaal vormden voor een nieuwe serie schilderijen.
1996-1997-1998-1999

Private life
Deze tekeningen ontstaan vaak naar aanleiding van gebeurtenissen die gefilterd moeten worden. Soms is er de behoefte om heel zacht iets te zeggen; door de intimiteit van het medium zijn tekeningen erg geschikt om dergelijke gebeurtenissen een plaats te geven.
1995-1996-1997-2003

Reizen
Tijdens het maken van lange reizen raak ik altijd weer aan de bron van mijn werk: ‘wie ben ik?’. Door lange tijd in een vreemde omgeving te verkeren wordt het contact met mezelf intenser, spannender. Dit roept allerlei vragen op die weer aanleiding vormen voor nieuwe beelden. Van tijd tot tijd heb ik het exotische nodig om de grenzen van mijn eigen bestaan te voelen.
1997-2001

Stoffen
Mijn fascinatie voor stoffen en dessins gaat terug naar vroeger. Opgegroeid in een textielzaak was ik altijd omringd door rollen stof en kledingstukken. Stoffen hebben voor mij emotionele waarde en een vertelwaarde. Vaak zit er een verhaal achter de stof, een herinnering, een anekdote. Met het schilderen van de stof kunnen er verschillende dingen worden uitgedrukt.
Stoffen vormen tevens een bruikbare metafoor voor het onthullen of verhullen van mezelf.
2001-2002


Tweelingen
Door zelf deel van een tweeling te zijn ben ik erg geïnteresseerd in beelden van twee personen. Vooral als de twee bijna identiek lijken en de spanning zit in het minieme verschil. Ik ben geboeid door het idee van een tweeling die eigenlijk maar één persoon beslaat.
2002- 2004

Yoga
Net na mijn afstuderen voelde het werken in mijn atelier als ‘een zee van ruimte en een zee van tijd, maar wat doe ik ermee?’
Om de dagen wat meer structuur en evenwicht te geven begon ik, tussen het schilderen door, met gymnastische oefeningen in de ruimte; handstand, kopstand, touwtje springen, etc. Na verloop van tijd ging ik mezelf tijdens deze houdingen fotograferen omdat ik nieuwsgierig was naar hoe dit er uit zou zien. De foto’s ben ik toen gaan gebruiken als uitgangspunt voor schilderijen. Pas later, tijdens het beoefenen van yoga, besefte ik dat al mijn geschilderde houdingen klassieke yogahoudingen bleken te zijn.
1995-1996-1999
De schilderijen
selectie
Home  
De schilderijen  
De tekeningen  
Curriculum vitae  
Over het werk  
Webshop  
Contact opnemen  
Vrienden van Cécile